Innehållet publicerades under perioden

-

Fler äldre och barn det närmaste decenniet ökar behoven av skola, vård och omsorg

Idag presenteras Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna samt en analys av demografiska behov framåt. Fram till år 2025 kommer Sverige få betydligt fler barn och äldre vilket innebär ett större behov av offentliga välfärdstjänster. Resurserna till detta ökar också framöver. Prognosen för det finansiella sparandet har reviderats upp kraftigt både för innevarande år och för åren framöver.

- Vår strama finanspolitik har placerat oss i en nytt ekonomiskt läge. Denna styrka ska användas till att anställa vårdpersonal, förskolepersonal, lärare och poliser, säger finansminister Magdalena Andersson.

Såväl gruppen barn som äldre ökar. Fram till år 2025 väntas 300 000 fler barn (upp till 19 år) och lika många fler över 70 år. Att barnen blir fler beror främst på att de stora kullarna födda runt 1990 är i de mest barnafödande åldrarna. De senaste två decennierna har medellivslängden ökat med mer än tre år och den beräknas fortsätta öka med över ett år fram till 2025. Det här är en väldigt positiv utveckling - men barn och äldre är också de som är i störst behov av offentliga tjänster som vård, skola och omsorg.

För 2017 satsar regeringen nästan 30 miljarder mer på välfärden än 2014. För kommande år har regeringen hittills presenterat ytterligare 5 miljarder som ska gå till vård, skola och omsorg.

- Även om vi gjort stora satsningar i välfärden behöver vi fortsatt göra ännu mer. Jag kommer alltid stå upp för att värna svensk välfärd. Och utrymmet finns, säger finansminister Magdalena Andersson

Sedan vårpropositionen har prognosen för det finansiella sparandet reviderats upp. Med en upprevidering på 25 miljarder hamnar årets sparande på samma nivå som 2016 och i linje med överskottsmålet på 1 procent av BNP. Sammanlagt för prognosperioden 2017-2020 revideras det offentliga sparandet upp med 85 miljarder kronor. Revideringen beror både på högre inkomster, främst från kapital- och mervärdesskatt, och lägre utgifter.

Arbetslösheten förväntas sjunka ytterligare nästa år till 6,3 procent och sysselsättningsgraden revideras upp för alla år. För åldersgruppen 20-64 år ligger sysselsättningsgraden på den högsta nivån sedan 1992. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, sjukpension, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är det lägsta sedan början av 90-talet.

Prognosen visar en tillväxttakt på 2,5 procent i år. Det är högre än i de flesta jämförbara länder. Tillväxten sker på bred front med fortsatt stabil ökning av hushållens konsumtion, investeringar och export.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Jesper Hansson
Chef ekonomiska avdelningen
Mobil 070-363 86 43
e-post till Jesper Hansson, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator