Flera åtgärder för ökad privatbostadsuthyrning

Tidigare i år gav Peter Eriksson Statskontoret i uppdrag att analysera hur uthyrningen av privatbostäder kan öka. I dag överlämnades Statskontoret en analys med flera förslag på åtgärder till regeringen.

Förslagen handlar om att tydligt informera om vilka lagar och regler som gäller och skapa större trygghet för både uthyrare och hyresgäst. Men också om att göra det enklare och mer gynnsamt att hyra ut.

- Vi behöver få till en kulturförändring så att fler vill och vågar hyra ut en del av sin bostad och på så sätt använda det befintliga bostadsbeståndet mer effektivt. Statskontoret har gjort en ambitiös analys och föreslår flera intressanta åtgärder som regeringen nu kan arbeta vidare med, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Peter Eriksson finns tillgänglig under dagen för kommentarer.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson