Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige som inhyrd arbetskraft också ska betala skatt här. Förslagen har tagits fram av Skatteverket.

- Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schyst konkurrens mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, säger finansminister Magdalena Andersson.

En arbetstagare som är anställd av ett utländskt företag och som hyrs ut för att utföra arbete i Sverige beskattas enligt dagens regler inte här om vistelsen i Sverige är högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Skatteverkets förslag innebär att den här regeln inte ska gälla vid uthyrning av arbetskraft när arbetet utförs för en uppdragsgivare i Sverige och under dennes kontroll och ledning. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige ska alltså vara vem som arbetet utförs för, och inte vem som betalar ut lönen.

Vidare förslås att den som arbetar i Sverige men som inte är folkbokförd här eller inte har ett samordningsnummer ska registrera sig hos Skatteverket. På så sätt får Skatteverket bättre koll på vilka som är här och arbetar vilket skulle innebära en väsentligt förbättrad kontroll.

Promemorian innehåller även tre förslag som rör utländska företag och skatteavdrag, skyldighet att lämna arbetsgivardeklaration och skyldighet att lämna särskilda uppgifter för bedömning av skattskyldigheten. Ändringarna innebär att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som ett svenskt företag som bedriver motsvarande verksamhet.

Enligt Skatteverkets egna beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om ca 330 miljoner kronor per år.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 23 78
e-post till Nils-Fredrik Carlsson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.