Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten får befogenhet att förhandla avtal om utvecklingen av flygövningen ACE

Publicerad

Regeringen beslutade den 22 juni att ge Försvarsmakten befogenhet att förhandla avtal om utvecklingen av flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE). Syftet är att stegvis utveckla ACE till en högkvalitativ övning på så kallad flaggnivå.

Regeringen beslutade den 22 juni att Försvarsmakten får tillåtelse att tillsammans med behöriga myndigheter i Danmark, Finland, Norge och USA gemensamt och stegvis utveckla ACE till en högkvalitativ övning på så kallad flaggnivå.

Sedan 2013 genomförs den internationella flygövningen ACE vartannat år. Vid övningen ACE övar flera länder under nordisk regi. Att inkludera USA i övningssamarbetet har bidragit till att öka den operativa förmågan samtidigt som en stark transatlantisk relation är betydelsefull för säkerheten i Europa.

För att nå så kallad flaggnivå på en flygövning krävs det att övningen uppfyller en rad kriterier. För närvarande finns det endast tre andra internationella flygövningar som når så kallad flaggnivå.

- Utöver de positiva effekter en återkommande högkvalitativ flygövning i Norden får för interoperabilitet och operativ förmåga visar också de nordiska länderna att de tar ansvar för säkerheten i vår del av Europa, säger Peter Hultqvist.

Beslutet ligger i linje med Sveriges förslag under det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2015. Under Nordefco-mötet i Köpenhamn den 9 november 2016 beslutade ministrarna att ACE på sikt skulle utvecklas till en så kallad flaggnivåövning.

En förutsättning för förhandlingar är att samtliga kostnader för upplåtelse av svenska exempelvis baser och övningsområden täcks av det andra landet. Försvarsmaktens kostnader för övningen ska även rymmas inom myndighetens tilldelade anslagsmedel.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00