Fortsatta förhandlingar om eko-förordningen

Under dagens möte i Särskilda Jordbrukskommittén gav medlemsstaterna sitt stöd till ordförandeskapet för fortsatta förhandlingar för förordningen om ekologisk produktion. Eftersom flera frågor tog steg i en för Sverige positiv riktning, bland annat föreslås att avhorning även fortsättningsvis ska vara tillåtet, röstade Sverige ja till fortsatta förhandlingar.

- Efter intensivt arbete med täta och goda kontakter med jordbrukskommissionären Phil Hogan och ordförandeskapet har Sverige lyckats driva igenom flera av de svenska prioriteringarna i förhandlingarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För Sverige är det viktigt att de regler som förhandlas ska gynna den ekologiska produktionen och marknaden samt bidra till en fortsatt positiv utveckling för sektorn.

- För mig är det viktigt att en ny förordning förbättrar förutsättningarna för att den ekologiska produktionen i Sverige ska kunna växa och utvecklas i linje med målen i livsmedelsstrategin och regeringens mål om ökad ekologisk produktion och offentlig konsumtion. Därför kunde Sverige ge stöd för fortsatta förhandlingar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Utöver att avhorning enligt det nya förslaget ska vara tillåtet, kommer också ett undantag fortsatt att finnas för odling i avgränsade bäddar. Detta undantag kommer att fasas ut över en 10-årsperiod. Kommissionen ska under tiden ta fram en rapport som kan åtföljas av lagförslag.

- Vi har jobbat väldigt hårt för att komma såhär långt. Om vi hade kastat in handuken hade vi troligtvis fått ett totalförbud. Även om kompromissen med en utfasning över 10 år inte är idealisk så skapar den möjligheter att förändra opinionen och arbeta för att få till stånd ett annat synsätt under det kommande decenniet, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ordförandeskapet kommer nu att inleda nya trepartssamtal med Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng