Fredrik Malmberg blir ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regeringen har beslutat utse Fredrik Malmberg till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Fredrik Malmberg kommer närmast från Barnombudsmannen där han varit myndighetschef och barnombudsman. Fredrik Malmberg har tidigare jobbat för Rädda Barnen och har även ett politiskt förflutet i dåvarande Folkpartiet.

- Det känns mycket bra att Fredrik Malmberg tar på sig det viktiga uppdraget som generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Att arbeta för att barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar till en bra skolgång är prioriterat av regeringen och en förutsättning för att uppnå en jämlik skola. Jag är övertygad om att Fredrik är rätt person för det här uppdraget och att SPSM kommer kunna betyda mycket både för eleverna på specialskolorna och för att stärka specialpedagogiken i hela det svenska skolsystemet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SPSM ska genom sin verksamhet ge stöd och möjlighet till individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Alla har rätt till fungerande utbildning, oavsett funktionsförmåga. För att ge det behövs kunskap och kompetens inom förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Den kompetens SPSM erbjuder kompletterar de specialpedagogiska resurser som finns i verksamheter.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling