Gunilla Ström tillförordnad generaldirektör för Patent- och registreringsverket

Regeringen har i dag beslutat att utse Patent- och registreringsverkets personaldirektör Gunilla Ström som tillförordnad generaldirektör. Hon tillträder sin befattning den 8 september när nuvarande generaldirektör Susanne Ås Sivborgs förordnande löper ut efter nio år.

Gunilla Ström är sedan 2012 personaldirektör vid Patent- och registreringsverket. Hon är socionom med personalinriktning och har lång chefserfarenhet från myndighet och bolag. Hennes förordnande löper till dess att en ny generaldirektör utsetts av regeringen.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira