Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin tar emot utredning om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Publicerad

Onsdag 7 juni tar utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström emot betänkandet från Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Regeringens särskilda utredare Ebba Östlin har haft i uppdrag att föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredaren har bland annat analyserat hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund.

Anmälan sker till pressekreterare Emma Stark. Medtag presslegitimation.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00