Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Publicerad

Den 1 juli träder en förordningsändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att även personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år.

– Det handlar om att underlätta lite för våra äldre. Vi vill att äldre ska ha en bra tandhälsa hela livet, då är lägre kostnader för tandvården viktigt, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Övriga förändringar som träder ikraft imorgon lördag 1 juli:

• 18-årsgräns på e-cigaretter
Genom lagen genomförs bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv. Vidare innebär lagen att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte får säljas till personer under 18 år. Även bestämmelser om anmälningsskyldighet vid försäljning och om straffansvar införs.

• Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Lagen innebär bland annat att en samordnad vårdplan inom den öppna tvångsvården utformas i samråd med patienten och, om det inte är olämpligt, med patientens närstående. Insatser som anges i vårdplanen ska så långt som möjligt redovisas i samband med ansökningar om vård. Chefsöverläkaren ska vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård se till att en patient erbjuds uppföljningssamtal efter en genomförd tvångsåtgärd. Det förtydligas också att en patient inom psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård kan få behandling utan samtycke.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.