Ibrahim Baylan till Kina för världens största energiministermöte

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besöker Peking den 5-8 juni för att träffa energiministrarna från motsvarande G20-länderna. Efter Kinas värdskap tar de nordiska länderna och EU över stafettpinnen och arrangerar nästa års ministermöte i Öresundsregionen den 23-24 maj.

Energisektorns står för två tredjedelar av jordens totala växthusgasutsläpp. Erfarenhetsutbyte och samarbete inom energipolitik är därför särskilt viktigt för att säkerställa att Parisavtalet uppfylls. De internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) samlar länderna som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara energilösningar.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan reser till Peking den 5-8 juni för att delta på ministermötena CEM och MI. Under veckan kommer Ibrahim Baylan och EU-kommissionens vicepresident Maroš Šefčovič annonsera att EU och de nordiska länderna står värd för nästa års ministermöten, CEM och MI, i Öresundsregionen den 23-24 maj 2018.

– Sverige har det kommande året möjligheten att ta ledarrollen i den globala energiomställningen. Som ordförande för IEA:s ministermöte i november och värdar för nästa års ministermöten i Öresundsregionen har vi en fantastisk position att påverka internationellt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Ibrahim Baylan kommer under veckan i Kina att delta i en rad aktiviteter, bland annat kommer han att leda en affärsdelegation med svenska energiteknikföretag och inviga Energimyndighetens satsning på svenska spjutsspetsföretag på den kinesiska marknaden, Cleantech Hub. Kinas energiminister, Nur Bekri, besökte Sverige i april. På plats i Peking kommer Ibrahim Baylan att ha uppföljande bilaterala aktiviteter med Kina.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator