Inbjudan till presseminarium

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson bjuder in till presseminarium om regeringens arbete med nyanländas etablering. Vid seminariet kommenteras utformningen av en utbildningsplikt för nyanlända. Medverkar gör även gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Tid:
Plats: Bella Venezia, Rosenbad (inpassering via Kopparporten från kl. 11.30)

Arbetsmarknads- och etableringsministern bjuder regelbundet in till presseminarium om det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete.

Enligt migrationsöverenskommelsen som slöts 2015 mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens.

Presseminariet webbsänds på regeringen.se.
Medtag presslegitimation.
Välkomna!

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial
Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00