Internationellt seminarium om e-handel med EU- och handelsminister Ann Linde och UNCTAD:s generalsekreterare Kituyi

Utrikesdepartementet arrangerar tillsammans med UNCTAD och Kommerskollegium ett seminarium den 21 juni i Stockholm för att belysa och diskutera den digitala ekonomins snabba utveckling, möjligheter för handeln och de nya utmaningar som utvecklingsländer ställs inför. Frågor som kommer diskuteras är bland annat den digitala ekonomins utvecklingseffekter, överbryggandet av e-handelsklyftan och hur gränserna mellan dataflöden bäst regleras.

– Den snabba globala utvecklingen av den digitala ekonomin omvandlar våra samhällen och ekonomier på många olika sätt. Jag vill fokusera på de stora möjligheter som denna digitala omvandling kan erbjuda och hur vi bäst kan utnyttja den för tillväxt, jobb och hållbar utveckling runt om i världen. Samtidigt får vi inte glömma utmaningarna för utvecklingsländerna och särskilt de minst utvecklade länderna, säger Ann Linde.

Under seminariet kommer EU- och handelsminister Linde och UNCTAD:s generalsekreterare Kituyi bland annat att diskutera hur det ”digitala gapet” mellan industriländer och utvecklingsländerländer kan motverkas. Andra ämnen som berörs under dagen är dataflödens roll för e-handeln och det legala ramverkets betydelse för att ökad tilltron på nätet, bättre affärsmöjligheter och mer inkluderande handel. Seminariet erbjuder ett brett spektrum av talare från bland annat Världsbanken, ITC, WTO, EU-kommissionen liksom svenska institutioner och företag (Kommerskollegium, Sida och Ericsson) samt företag från utvecklingsländer.

UNCTAD är FN:s organ för integrerade handels- och utvecklingsfrågor, inklusive närliggande frågor inom finans, teknik, investeringar och hållbar utveckling. Organisationens syfte är att bidra till en utvecklingsvänlig integrering av utvecklingsländerna i världsekonomin.

Tid: 21 juni 2017 09.00 – 17.00

Plats: Rosenbad Konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm.

Seminariet är öppet för press och EU- och handelsminister Linde och UNCTAD:s generalsekreterare Kituyi är tillgängliga för kommentarer mellan kl. 14.00 och 14.20.

Anmälan för press sker till Darina Agha senast tisdag den 20 juni 2017 kl.16.00.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha