Investeringsfrämjande på agendan under dagens industrisamtal

Dagens industrisamtal, som leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg, har investeringsfrämjande som fokus. Under industrisamtalet, som är det sjunde i ordningen, medverkar även EU- och handelsminister Ann Linde.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg samlar tillsammans med EU- och handelsminister Ann Linde i dag inbjudna företagare för ett industrisamtal om hur investeringsfrämjandet kan stärkas och utvecklas i Sverige. Ett investeringsfrämjande som kan bidra till ökad konkurrenskraft i industri och industrinära tjänstesektor är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart industri.

Innan industrisamtalet håller statssekreterare Eva Lindström, Niklas Johansson och Oscar Stenström ett expertseminarium om investeringsfrämjande.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.

Om Smart industri

Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:

• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.

Dessa ligger till grund för de fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.