Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin och Ardalan Shekarabi lanserar Sveriges rapport till FN om arbetet med Agenda 2030

Publicerad

Tid:
Plats: Dramaten, Nybroplan, (T-bana Östermalmstorg eller Kungsträdgården)

Regeringen kommer att redovisa Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 och att uppfylla de globala målen den 10−20 juli 2017 vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF. Som underlag för redovisningen har en rapport tagits fram i nära samverkan med myndigheter, kommuner och landsting, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, fackföreningar samt universitet och högskolor.

Media inbjuds att delta på lanseringskonferensen där Isabella Lövin, vice statsminister samt civilminister Ardalan Shekarabi deltar i presentationen av den svenska rapporten. H.K.H. Kronprinsessan Victoria närvarar också vid konferensen. Förmiddagen innehåller även inspirationstal av professor Agnes Wold och ett panelsamtal.

Program:
09.25 Fototillfälle med statsråd och Kronprinsessan på Dramatentrappan, huvudentrén
09.30 Seminariet inleds
12.00 Seminariet slutar

Innan fototillfället finns möjlighet till intervjuer med medverkande statsråd. Ta kontakt med respektive statsråds presskontakt. Anmälan krävs för journalister som vill närvara vid konferensen. Anmälan sker senast måndag 12 juni till isabell.ekvall@regeringskansliet.se

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabell Ekvall
T.f. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00