Klart med ny ekoförordning

Sent i går kväll kom EU-kommissionen, EU-parlamentet och ordförandeskapet överens om en ny förordning om ekologisk produktion efter över tre års långa förhandlingar.

- Jag ser positivt på överenskommelsen då vi har fått gehör för i stort sett alla de svenska prioriteringarna. Sverige har jobbat hårt med den här frågan i flera år och flera av de för oss viktiga produktionsundantagen finns kvar. Undantagen är nödvändiga för att svenska lantbrukare ska kunna fortsätta bedriva ekologiskt jordbruk. Det blir till exempel fortsatt möjligt med avhorning och att bedriva blandjordbruk. Sverige har också i förhandlingarna bidragit till att hänsyn kommer att tas till u-länders förutsättningar och produktionsförhållanden vid import, även detta en viktig fråga för Sverige för att säkerställa att vi fortsatt kan få tillgång till ekologiska livsmedel som vi själva inte har möjlighet att producera, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverige var med och förhandlade in i det sista och bidrog därmed till att det blir långa övergångsregler på 10-15 år för användningen av icke-ekologiskt utsäde och avelsdjur samt växthus med avgränsade bäddar. Hade Sverige inte varit med och förhandlat in i det sista hade ett totalförbud med omedelbar verkan kunnat vara ett faktum.

Under tiden som övergångsreglerna för odling i avgränsade bäddar finns ska kommissionen ska ta fram en rapport som kan åtföljas av lagförslag.

Frågan om en ny förordning är likaså viktig för regeringen då vi behöver regler som gynnar den ekologiska produktionen och marknaden, och kan bidra till en fortsatt positiv utveckling.

- För mig är det viktigt att en ny förordning förbättrar förutsättningarna för att den ekologiska produktionen i Sverige ska öka och utvecklas i linje med målen i livsmedelsstrategin, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ekoförordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng