Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Konferens ska lyfta jämställdhet inför EU-toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt

Göteborgs universitet, där det Nationella sekretariatet för genusforskning ligger, får i uppdrag att genomföra en jämställdhetskonferens inför toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt som statsminister Stefan Löfven bjuder in till tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Göteborg den 17 november 2017.

– Det är svårt att diskutera välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och hållbara sociala trygghetssystem utan att lyfta jämställdheten. Därför kommer jämställdhetsperspektivet att vara en fråga som kommer upp vid toppmötet. Jämställdhetsperspektivet är även en central fråga i diskussionen om EUs framtid i bred bemärkelse och av det skälet arrangerar vi tillsammans med Göteborgs universitet denna ministerkonferens, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér som kommer vara värd för konferensen.

Målgruppen för konferensen är jämställdhetsministrar från ett urval av EU:s medlemsstater samt företrädare för arbetsmarknadens parter, EU-kommissionen, EUs jämställdhetsinstitut och företrädare för det civila samhället. Göteborgs universitet får använda 1 400 000 kronor för konferensen vars syfte är att föra dialog kring aktuella jämställdhetsfrågor och att belysa jämställdhetsaspekter på temat rättvisa jobb och tillväxt.

Kontakt

Karin Boman Röding
Tf. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding

Åsa Regnér på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter