Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn

Trafikanalys får i dag av regeringen i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen samt till regeringens föreslagna etappmål att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter ska främja en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning inom sektorn. Regeringen ger därför Trafikanalys i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen och till att uppfylla regeringens föreslagna etappmål för transportsektorn att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Trafikanalys ska i sitt uppdrag även fokusera på hur skatter och avgifter påverkar det svenska näringslivets kostnadsbild.

–Regeringen prioriterar jobb och klimat. För att vi ska kunna kombinera ökad sysselsättning med minskade utsläpp behövs ekonomiska styrmedel. Trafikanalys får nu i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur gällande skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 oktober 2018.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00