Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer pengar till Försäkringskassan för fler och bättre utredningar

Publicerad

Regeringen beslutar idag torsdag 29 juni att ge Försäkringskassan ytterligare 40 miljoner kronor för att under 2017 kunna beställa fler försäkringsmedicinska utredningar från landsting och regioner.

- Den som drabbats av ohälsa ska inte behöva vänta för länge på att Försäkringskassan ska ha tillräckligt underlag för beslut om sjukskrivning. Därför skjuter vi till mer pengar redan i år, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Tillskottet om 40 miljoner kronor avser 2017 och kommer därmed möjliggöra för Försäkringskassan att beställa fler utredningar inom kort. Utredningarna ger myndigheten ett bättre underlag att ta ställning till rätten till ersättning och stöd från sjukförsäkringen.

Bakgrund

Försäkringskassan beställer försäkringsmedicinska utredningar från landstingen/regionerna. Det är en medicinsk utredning som utgör ett underlag för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga i samband med beslut om ersättning enligt socialförsäkringsbalken. Utredningarna regleras av regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting för försäkringsmedicinska utredningar.
Försäkringsmedicinska utredningar görs för att komplettera ordinarie läkarintyg och görs även dessa av läkare.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.