Mikael Damberg besöker Randstad

På torsdag 15 juni besöker närings-och innovationsminister Mikael Damberg bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad som tilldelats medel inom ramen för regeringens satsning på intermediärer och matchningsaktörer som arbetar med att skapa fler enkla vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Sedan regeringen tillträdde har sysselsättningen fortsatt öka starkt och är den högsta i EU. Samtidigt som sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar är arbetslösheten på en hög nivå bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Regeringen gav i december 2016 Tillväxtverket i uppdrag att främja nya modeller eller vidareutveckla modeller som ska öka arbetsgivares benägenhet att anställa nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Tillväxtverket har fått totalt 50 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget.

Företaget Randstad har av Tillväxtverket beviljats 4,5 miljoner kronor för deras projekt som syftar till att ge nyanlända större förutsättningar för arbete.

Genom sin metod hjälper Randstad de arbetssökande att via samtal och tester komma fram till vilka jobb som passar dem. De får även hjälp med att söka jobben, hjälp med intervjuer och förberedande hjälp inför arbetsstart. Den som inte lyckas få anställning, får hjälp att komma vidare på annat sätt.

Genom de medel som Tillväxtverket nu ger Randstad ska företaget utvärdera och utveckla sin befintliga metod.

Projektets mål är att:

  • minst 400 personer genomför Randstads metod under 2017
  • minst 100 projektdeltagare blivit anställda före årsskiftet 2017/2018
  • att lära sig hur de når den prioriterade målgruppen och att Randstad har integrerat den kunskapen i sin ordinarie verksamhet.

Tid: Torsdag den 15 juni, kl. 14.30
Plats: Regeringsgatan 65, Stockholm

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira