Mikael Damberg bjuder in näringslivet till samtal om besöksnäringens utveckling

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg bjuder den 7 juni, tillsammans med Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt, in ett 10-tal företagsledare till ett fördjupat samtal för att diskutera hur innovation och utveckling inom besöksnäringen kan stärkas.

– Besöksnäringen skapar stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling i hela Sverige. Men det krävs gemensamma krafttag för att ta till vara den potential som finns inom branschen. Jag ser fram mot att tillsammans med näringslivet diskutera framtiden. Hur innovation kan lyftas fram inom besöksnäringen och vilka utmaningar och möjligheter som finns inom näringen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Regeringen tillsatte hösten 2016 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt för att få underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. För att ge regeringen och utredningen ytterligare underlag har några av de stora aktörerna i sektorn bjudits in till samtalet.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira