Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mikael Damberg deltar i konferensen ”Digitalisera nu”

Publicerad

På torsdag den 8 juni deltar närings-och innovationsminister Mikael Damberg på konferensen ”Digitalisera nu” som arrangeras av Vinnova och Tillväxtverket inom ramen för regeringens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material, strategin Smart industri.

Konferensen riktar sig till företag. Syftet är att ge råd om hur de kan fortsätta sin digitalisering och ta nästa steg. Mikael Damberg kommer att hålla ett tal om regeringens syn på svensk industri i framtiden och vad regeringen gör för att underlätta ett ökat tempo av digitalisering. Efter sitt tal kommer Mikael Damberg att medverka i ett panelsamtal med representanter från Vinnova, Tillväxtverket och industriföretagen.

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i Stockholm.
Tid: Torsdagen den 8 juni klockan 14.45

Media är välkommen att delta. Kontakta Daniel Ferreira för intresseanmälan.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Om Smart industri

Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:

• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.

Dessa ligger till grund för de fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.