Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonstöd för ökad kunskap om vården och omsorgen av personer med demenssjukdom

Publicerad

Svenska Demensregistret (SveDem) och BPSD-registret får 1,5 miljoner kronor vardera för projekt kopplade till personer med demenssjukdom.

– Utan bra stöd skapar demenssjukdomar ett stort och onödigt lidande för både drabbade och anhöriga. Därför behöver vi kunna följa upp de insatser som ges så att vården och omsorgen kring personer med minnessjukdom utvecklas, säger äldreminister Åsa Regnér.

SveDem får medel under 2017 för att skapa en hemtjänstmodul i Svenska Demensregistret. Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister där data om personer med demenssjukdom samlas in med syfte att kunna förbättra och utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Registret har tidigare framförallt använts inom sjukvården, men SveDem har sedan tidigare utvecklat registret för användning av omvårdnadspersonal hos personer med demens som bor på särskilt boende. Nu ska registret utvecklas för hemtjänstpersonal hos personer med demenssjukdom som bor i sina egna hem.

Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus ska använda medlen för att uppdatera utbildningsmaterial och variabler kopplade till BPSD-registret. BPSD-registret är ett kvalitetsregister och ett stödverktyg som ger struktur i personalens arbete med att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Hos nio av tio av de personer som får en demenssjukdom förekommer beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Symtomen medför svåra problem för de kvinnor och män som drabbas men påverkar också anhöriga och personal. BPSD-registret möjliggör utvärdering av insatser och kan ligga till grund för förbättringsarbete.

SveDem och Skånes universitetssjukhus ska rapportera resultatet av sitt arbete senast den 15 mars 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.