Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i arbetsvillkoren utreds

Publicerad

Regeringen har gett hovrättsrådet och Svea hovrätts vice ordförande Bertil Ahnborg i uppdrag att utreda frågan om möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Utredaren ska lämna förslag som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte utvisas när arbetsgivare har begått oavsiktliga mindre fel gällande villkoren för arbetstillstånd, även om felet upptäcks efter att tillståndstiden har löpt ut eller om Migrationsverket uppmärksammar felet.

Inom ramen för uppdraget ingår också att utreda vad som kan anses utgöra mindre eller obetydliga fel. Utredaren ska även lämna förslag som innebär att det finns en möjlighet att inte återkalla arbetstillstånd för arbetstagare om en tidigare arbetsgivare begått oavsiktliga mindre fel. Slutligen ska utredaren också överväga förslag om sanktioner mot arbetsgivare och/eller kompensation till arbetstagare som drabbas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Regeringen fattade i dag även beslut om en proposition avseende möjligheten att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i arbetsvillkoren.

Regeringen anser emellertid att arbetsgivare ibland blir medvetna om att villkoren inte varit uppfyllda först efter erinran från Migrationsverket. I andra fall kan det vara en tidigare arbetsgivare som begått mindre misstag. Propositionen är därför bara första steget för att komma tillrätta med problemen, och regeringen går alltså nu även vidare för att utreda en möjlighet att rätta mindre, icke uppsåtliga, misstag efter det att Migrationsverket påpekat brister i villkoren.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh