Morgan Johansson till Bryssel för högnivåkonferens om migrationsfrågor

I morgon onsdag den 21 juni deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en högnivåkonferens för migrationsfrågor i Europaparlamentet. Konferensens syfte är att bidra med konkreta förslag på migrationsområdet till Europeiska Rådets möte den 22-23 juni.

Under sitt anförande kommer Morgan Johansson bland annat att betona vikten av tillämpningen av principerna om ansvar och solidaritet inom det gemensamma europeiska asylsystemet och den viktiga roll Europaparlamentet har för vägen framåt.

I samband med konferensen genomför Morgan Johansson också ett bilateralt möte med FN:s särskilda representant för internationell migration, Louise Arbour.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid