Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet i Almedalen

Publicerad

Näringsdepartementets statsråd medverkar under Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang. Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt ägande, it- politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, samt transporter och infrastruktur.

Nedan följer ett urval av statsrådens engagemang i Almedalen.

Mikael Damberg
Måndag:
12.00 Håller Sverige på att hamna på innovationens bakgård? Volters gränd 8
14.00 Nationella Entreprenörsdagen, Strandvägen 63
15.00 Så stärker vi Sveriges konkurrenskraft och minskar outsourcing av verksamheter till utlandet, Dagens Industris arena vid Donners plats 2

Tisdag:
09.00 Vem är företagare i affären Framtiden? Bildstenshallen på Gotlands museum, Strandgatan 14
10.30 Fossilfri basindustri: tre tekniksprång kan ge 30 % lägre utsläpp i Sverige, Vattenfalls Energihus, Mellangatan 9
13.15 Kan smartare lantisar skapa mer tillväxt för Sverige? DN-scenen, Strandvägen 4
16.00 Intervju på Dagens Samhälles scen, Monter på Cramérgatan

Onsdag:
08.00 Besöker Cementa, Skolgatan 1, Slite
12.35 VD med fika - politiker ställer sina vassaste frågor till vd:arna, DN:s tält, Strandvägen 4
15.00 Drop-in fika med Innovationsrådet, Tält på Hamnplan, plats H214
22.00 Nikodemussamtal, Visby Domkyrka

Anna Johansson
Tisdag:
11.00 Seminarium: Innovativa lösningar för framtidens infrastruktur - Vad menas och hur gör vi? Skanskas trädgård, Rostockergränd 4
12.15 Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt, Burmeister, Strandgatan 9
14.00 Anförande: Regeringens syn på flyget, East Sweden Arena, vid Wisby Strands veranda, Strandvägen 4
15.30 Seminarium: Så blir Sverige navet för utvecklingen av framtidens transportlösningar, Västsvenska arenan
20.00 Mingel med utfrågning hos Jernhusen, Kapitelhusgården

Onsdag:
9.30 Seminarium: Tar varuägare ansvar som beställare – Ställ en transportköpare mot väggen, Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
12.00 Seminarium: Hur utvecklar vi framtidens städer på ett hållbart sätt?, Öresundshuset
14.00 Seminarium: Västsverige som motor för nästa generations resor och transporter, Clarion Hotel Wisby, Gate Almedalen, Strandgatan 6
16.15 Samtal med Heidi Avallan: Nationell infrastruktur i en gränsöverskridande värld, Öresundshuset

Torsdag:
11.00 Seminarium: Vägen mot en nationell cykelpolitik – hur kan vi snabbt bygga en säker cykelinfrastruktur?, NCC mini-dome
13.30 Utfrågning Naturskyddsföreningen: Ska staten engagera sig i städers transporter?, Uteserveringen, Donners Brasserie, Donners plats, Visby

Sven-Erik Bucht
Måndag:
13.15 Seminarium om bostadsbyggande i hela landet. Vibble Melodislingan 12

Tisdag:
08.45 (eller 8.30) Seminarium "Folkrörelsen – samhällets glömda eller gömda resurs" Tage Cervins gata 3
10.00 Seminarium "Godaste burgaren i framtiden" Schéelegatan 10
11.00 Seminarium "Ett nytt samhällskontrakt för skogen" Cramérgatan 3
13.00 Seminarium "Kommer jordbruket flytta till staden?"
14.00 "Borde hela Sverige leva? I så fall – hur?" Birgers gränd 7

Onsdag:
10.45 Seminarium "Räcker maten?" Donnersgatan 6
12.00 Lunchseminarium om livsmedelsstrategin Strandgatan 6
15.00 Seminarium "Det gröna guldet – varför ägandet spelar roll för skogens alla värden"

Peter Eriksson
Måndag:
11.15 Debatt mellan Peter Eriksson – Anna Corazza Bildt, Expressens scen
11.30 Seminarium Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder?, Mellangatan 7, Seminarium Byggande
13.00 Seminarium Det digitala mästerskapet – hur blir vi rustade? "Energihuset" Seminarium Energi, Digitalisering,
15.00 Seminarium Industriellt byggande och digitalisering – så stavas framtidens bostadsbyggande, Strandvägen, H504, "BoKlok-huset"

Tisdag:
10.45 Seminarium, Hur kan vi skapa en enklare, smartare, öppnare samhälls-byggnadsprocess genom digital samverkan? Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.
13.00 Seminarium Trähus – Sveriges nästa exportsuccé? Donners plats 2, "Ingång via Hamngatan och Strandvägen" Seminarium Byggande, Hållbarhet
20.15 Seminarium - De röda mot de blå – bostadsdebatt med utrymme för vass retorik och slagfärdiga argument, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Utomshusträdgården"

Onsdag:
10.00 Seminarium Etta eller nolla? Ministern tar tempen på digitaliseringen av, Hästgatan 10, innergården,
17.00 Seminarium Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling att se ut?, Strandgatan 16A, "Arkitekturträdgården"
19.30 Seminarium Nya arenor för samtal, perspektivbyte och utmaningar om komplexa samhällsutmaningar, Strandgatan 18, "Sjöbergs bakgård"

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.