Narkotikaklassning av nya preparat

Regeringen har beslutat om lagändringar som innebär att ett antal nya ämnen från den 28 juli klassas som narkotika respektive hälsofarliga varor.

De tre substanserna proskalin, RTI-111 och bromazolam förklaras som narkotika. Proskalin är en hallucinogen substans, RTI-111 är centralstimulerande och bromazolam lugnande.

– Regeringen arbetar aktivt för att minska narkotikadödligheten. En viktig del i det arbetet är att se till att lagen hänger med och uppdateras när nya farliga substanser dyker upp på marknaden, säger folkhälsominister Annika Strandhäll.

Vidare förklaras de tio substanserna 2-fluoro-deskloroketamin, deskloroketamin, 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH), bensodioxolfentanyl, U-49900, alfa-PiHP, N-isopropylnorhexedron (NiPH), 4-fluoro-N-etylbufedron (4F-NEB), CUMYL-5F-P7AICA och MO-AMB (MO-CHMINACA som hälsofarliga varor.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00