Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Nästa steg mot en mer jämlik hälsa

Publicerad

Kommissionen för jämlik hälsa lämnar i dag över sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa till regeringen.

Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. Kommissionens uppdrag har varit att lämna förslag på hur hälsoskillnaderna kan minska. Utredningen visar bland annat att de processer som genererar ojämlikhet är självförstärkande, där de som har lite mer också kommer att ha större möjligheter att få lite mer. Det behövs därför ett pågående arbete enbart för att hålla ojämlikheten i samhället konstant, och ytterligare ansträngningar om den ska minskas.

Kommissionens första delbetänkande visar till exempel att högutbildade lever nästan sex år längre än lågutbildade. För att minska dessa hälsoklyftor krävs förslag för mer jämlika livsvillkor och förslag med syfte att främja en mer strategisk styrning och uppföljning av insatser för jämlik hälsa. I Kommissionens andra delbetänkande finns ett antal förslag för att utveckla den strategiska styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken.

I slutbetänkandet pekar Kommissionen ut inriktning på detta arbete och lägger förslag för mer jämlika livsvillkor under det tidiga livet. Det handlar bland annat om utbildning, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, inkomster och försörjningsmöjligheter, boende och närmiljö, levnadsvanor, kontroll, inflytande och delaktighet, samt en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med mer likvärdiga livsvillkor inom dessa områden kommer också en mer jämlik hälsa, och kommissionen lägger ett antal förslag som ska kunna bidra till en sådan utveckling.

– Klyftorna i Sverige är allt för stora. För att motverka skillnaderna i hälsa behövs aktiv politik för ökad jämlikhet och investeringar i välfärden. Inte skattesänkningar, säger finansminister Magdalena Andersson.

– I fler avseenden har Sverige en god folkhälsa, men ojämlikhet i hälsa och livslängd är en utmaning. För att nå en mer jämlik hälsa måste individers egna möjligheter att agera och generera resurser stärkas, men även det allmännas förmåga att bidra med resurser vid situationer eller perioder i livet där de egna resurserna inte räcker till. Det finns nu all anledning att ta nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, säger Kommissionens ordförande Olle Lundberg.

– Det är intressant att kommissionen kan konstatera att förutsättningarna för jämlik hälsa ligger i jämlika livsvillkor. Det visar att det behövs ett helhetsgrepp med utgångspunkt i tidiga och förebyggande insatser som sträcker sig över stora delar av samhället och välfärden, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.