Ny generaldirektör utsedd för Konkurrensverket

Regeringen har utsett Rikard Jermsten till generaldirektör för Konkurrensverket. Han kommer närmast från befattningen som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm och tillträder denna tjänst den 1 september 2017.

Konkurrensverket har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för allmänheten och för marknadens aktörer.

- Konkurrensverket är en viktig samhällsaktör som tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor. Därför är jag glad att regeringen i dag har utnämnt Rikard till ny generaldirektör och chef för Konkurrensverket. Rikard Jermsten har gedigen erfarenhet och goda kunskaper om svensk statsförvaltning. Han har också goda kunskaper om myndighetens verksamhetsområde och dess ansvarsområden, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira