Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny generaldirektör utsedd för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Publicerad

Regeringen har utsett Tomas Svensson till ny generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut. Tomas Svensson har sedan årsskiftet varit tillförordnad generaldirektör för myndigheten. Han tillträder sin tjänst i dag.

VTI är en myndighet i transportsektorn som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling rörande infrastruktur, trafik och transporter.

- Transportsektorn står inför många strukturella utmaningar i form av bl.a. automatisering, digitalisering och klimatomställning som kräver nya lösningar. Jag är glad att Tomas Svensson, med sin forskarbakgrund och gedigna kunskap om VTI, nu blir generaldirektör för VTI, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Tomas Svensson efterträder Jonas Bjelfvenstam.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00