Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya avtal om livsmedelsexport med Kina

Publicerad

Den 27 juni undertecknades ett exportprotokoll för nötavelsmaterial och ett samförståndsavtal om livsmedelssäkerhet med Kina. Ett exportprotokoll för nötavelmaterial innebär att Sverige är godkänt för export och att företag kan exportera till Kina.

Regeringen har genom flera satsningar lyft vikten av export av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Detta har nu återigen gett resultat när Sverige och Kina den 27 juni signerade ett exportprotokoll för nötavelsmaterial samt ett samförståndsavtal om livsmedelssäkerhet. Avtalen signerades av närings- och innovationsminister Mikael Damberg under pågående TeamSweden-resa i Kina och statsminister Stefan Löfven och Kinas premiärminister Li Keqiang deltog vid signeringen.

Ett exportprotokoll innebär att Sverige är godkänt för export och möjliggör för företag att kunna exportera till Kina. Tack vare regeringens satsningar på jordbruks- och livsmedelsexport kan Sverige sen tidigare exportera exempelvis mejerivaror och fisk till Kina. Nu kan även nötavelsmaterial läggas till på den listan.

- Ett exportprotokoll för nötavelsmaterial är ytterligare en viktig jordbruksprodukt som våra företag kan exportera till Kina. Det finns en stor efterfrågan i Kina av avelsmaterial och detta exportprotokoll är därför en stor framgång, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Hösten 2015 tillsatte regeringen ett skogs- och lantbruksråd i Kina, som tillsammans med flera myndigheter och branschen, arbetar för att öka Sveriges livsmedelsexport till Kina. Detta arbete är avgörande för att kunna få exportprotokoll på plats som ger svenska företag möjligheten att exportera sina varor. Förutom exportprotokoll är det även viktigt med utbyte och ökad förståelse för varandras system genom olika samarbeten såsom det samförståndavtal som nu ingåtts.

- Genom samförståndsavtalet om livsmedelssäkerhet hoppas vi kunna fördjupa vårt bilaterala samarbete, samt öka förståelsen för hur vi i Sverige och Kina arbetar med livsmedelssäkerhet vid handel över gränser. Detta är ett viktigt arbete som även kan hjälpa oss vid våra övriga exportärenden av livsmedels- och jordbruksprodukter, säger Sven-Erik Bucht.

Under 2016 ökade exporten av mejeri- och fiskprodukter samt spannmålsprodukter som bröd och bakverk till Kina med 27 procent, vilket motsvarar ungefär 122 miljoner kronor. Den totala livsmedelsexporten till Kina uppgick 2016 till 509 miljoner kronor.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.