Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ökad handel med södra Afrika i fokus i nytt ekonomiskt avtal

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en proposition om avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och sex länder i södra Afrika. Avtalet kommer att göra det enklare för de afrikanska länderna att öka sin export till EU.

– Avtalet kommer att skapa förutsättningar för en god ekonomisk och hållbar utveckling och bidra till att lyfta människor ur fattigdom, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

De sex länderna som ingått avtalet är medlemmar i södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC), dessa är Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Sydafrika och Swaziland. Det ekonomiska partnerskapsavtalet utgör ett utvecklingsinriktat frihandelsavtal och är det första i sitt slag mellan EU och Afrika. Avtalet skapar nya möjligheter för handel och investeringar i såväl Sydafrika som i de mindre utvecklade länderna i södra Afrika.

– Detta sänder en viktig politisk signal om den vikt Sverige och resten av EU fäster vid såväl öppna marknader och frihandel som att upprätta partnerskap med utvecklingsländer för att främja deras ekonomiska tillväxt och diversifiering genom handelspolitiken. Jag ser därför stora möjligheter att fortsätta fördjupa våra relationer med hela regionen. Det finns också goda exportmöjligheter för svenska företag på dessa marknader, säger Ann Linde.

– Genom avtalet görs åtaganden om att arbeta för en hållbar utveckling genom att respektera sociala normer och miljönormer. Avtalet inbegriper även samråd i arbetsrättsliga frågor och ger det civila samhället en viktig roll i övervakningen av avtalets effekter, säger Ann Linde.

Sydafrika är en marknad med enorm potential för svenska företag. Det ekonomiska partnerskapsavtalet ger även Sydafrika ett bättre marknadstillträde till EU än dess tidigare avtal, inte minst inom jordbruksområdet.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00