Ökat fokus på klimat och jämställdhet i Världsbankens fond för de fattigaste länderna – Sverige ökar stödet

Regeringen har beslutat att under de kommande tre åren bidra med drygt 8,6 miljarder kronor i den senaste påfyllnaden av Världsbankens fond för de fattigaste länderna, Internationella utvecklingsfonden (IDA). IDA ska över nästa treårsperiod förmedla rekordsumman 75 miljarder dollar i stöd till världens fattigaste länder.

Under 2017-2020 kommer IDA att särskilt prioritera de tematiska områdena klimat, jämställdhet, inkluderande tillväxt, god samhällstyrning samt verksamheten i konfliktdrabbade stater.

- Det är glädjande att Sverige har fått så stort genomslag för de frågor regeringen prioriterat. Klimat och jämställdhet är frågor som vi har drivit hårt, vilket resulterat i väsentligt höjda ambitioner från banken på de områdena, säger vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin.

Sverige har drivit på för ett antal åtaganden för att förstärka klimatarbetet genom vilka IDA blir en nyckelspelare i genomförandet av Parisavtalet. Världsbanken ska bland annat:

• Applicera ett så kallat skuggpris på koldioxid inom all verksamhet i relevanta sektorer,
• Förstärka arbetet med klimatriskanalyser,
• Stödja installationen av 5 gigawatt förnybar energi i de fattigaste länderna,
• Säkerställa att alla bankens landstrategier ska reflektera mottagarländernas nationella klimatplaner och kraftigt öka stödet till implementeringen av dessa samt
• Öka fokus på klimatarbetet inom stödet till jordbruks- och skogssektorn.

Inom jämställdhetsområdet förstärks bland annat insatserna för att förbättra fattiga kvinnors ekonomiska egenmakt och minska segregeringen på arbetsmarknader. Stödet för kvinnors tillgång till finansiella marknader förstärks och ökad betoning läggs på att motverka könsrelaterat våld.

Jämfört med föregående treårsperiod väljer regeringen att öka Sveriges stöd till IDA med en procent. Sverige är därmed den sjunde största givaren till IDA. Påfyllnaden av IDA med ca 75 miljarder dollar från över 50 länder överträffade alla förväntningar och innebär att stödet från IDA till 77 av världens fattigaste länder ökar med nästan 50 % jämfört med förra påfyllnaden.

Bakgrund
IDA är en del av Världsbanken och en av världens största utvecklingsaktörer, med verksamhet inom en rad områden såsom hälsa, utbildning, insatser för att förbättra investeringsklimatet, hantera klimatförändringar, infrastruktur, jordbruk och stöd för att utveckla och förbättra samhällsstyrningen. IDA arbetar i 77 av världens fattigaste länder och ger stöd genom räntefria lån och gåvor. Stödet finansieras genom s.k. påfyllnader där givarländer vart tredje år samlas för att enas om inriktning och finansiell storlek på IDA:s verksamhet.

 

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00