Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndighetens arbetsuppgifter renodlas när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att vissa av Polismyndighetens arbetsuppgifter med djur flyttas över till länsstyrelserna.

Förslagen innebär bland annat att Polismyndigheten inte längre ska ha det huvudsakliga ansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort och låta avliva omhändertagna djur. Förslagen innebär vidare att de flesta av Polismyndighetens uppgifter enligt lagen om tillsyn över hundar och katter flyttas till länsstyrelserna. I vissa fall krävs de särskilda befogenheter och den särskilda kompetens som finns inom Polismyndigheten och i dessa fall bör enligt förslaget arbetsuppgifterna ligga kvar på Polismyndigheten.

– Vi renodlar Polismyndighetens verksamhet för ge dem bättre förutsättningar att ägna sig åt kärnverksamheten - att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet, säger inrikesministern Anders Ygeman.

Eftersom förslagen leder till kostnadsökningar för länsstyrelserna har regeringen i vårpropositionen för 2017 föreslagit att medel förs över från Polismyndigheten till länsstyrelserna för de utökade uppgifterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.