Preliminär fördelning av välfärdsmiljarder 2018

För att ge kommuner och landsting planeringsförutsättningar inför 2018 redovisar Finansdepartementet i dag en preliminär fördelning av 7 av de 10 välfärdsmiljarderna till kommunerna och landstingen 2018 som fördelas med hänsyn till flyktingmottagandet.

Fördelningen baseras på antalet asylsökande i maj 2017 och antalet kommunmottagna 2013-2017. De 3 miljarder kronor som återstår av välfärdsmiljarderna fördelas via anslaget för kommunalekonomisk utjämning med ett enhetligt belopp per invånare.

Den definitiva fördelningen av de 7 miljarderna som fördelas med hänsyn till flyktingmottagandet kommer att redovisas i september i samband med att budgetpropositionen för 2018 presenteras. Fördelningen fastställs formellt av regeringen i december efter att riksdagen behandlat budgetpropositionen för 2018. 

Bakgrund

Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning till kommuner och landsting med 10 miljarder kronor från och med 2017. Förslag om detta lämnades i budgetpropositionen för 2017. 

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator