Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny utvecklingsstrategi för Irak

Publicerad

I dag antar regeringen en femårig utvecklingsstrategi för Irak och ökar därmed sitt engagemang för landet. Strategin ska bidra till att bygga fred och stärka jämställdheten i den svåra och avgörande situation som landet befinner sig i.

Sverige tar i och med den nya strategin ett helt nytt grepp om det långsiktiga engagemanget för samarbetet med Irak. Sverige har tidigare haft en landstrategi för Irak men beslut togs i början av 2014 att fasa ut denna. Då situationen i landet under de senaste tre åren har förändrats avsevärt har regeringen beslutat om detta nya engagemang.

– Irak står inför ett mycket viktigt vägskäl då kampen mot Daesh i landet närmar sig ett militärt slut. Utmaningarna är enorma och kräver ett brett engagemang för att förhindra att Irak inte åter faller i konflikt, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin.

Utvecklingsstrategin för Irak omfattar över 200 miljoner kronor per år mellan 2017-2021. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Folke Bernadotteakademin (FBA) kommer att vara utförare av strategin.

Strategin ska beakta den svåra politiska, ekonomiska och humanitära situationen som Irak befinner sig i. Därmed kommer strategin att bidra till stabilisering, ökad respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, och på sikt till förbättrade förutsättningar för ett hållbart freds- och statsbyggande samt till försoning.

– När jag besökte Fallujah i mars kunde jag själv bevittna den oerhörda förstörelse som Daesh framfart har inneburit. Det är mycket viktigt att vi bidrar till att bygga upp dessa områden för att lokalbefolkningen ska kunna återvända, detta gäller inte minst de hårt drabbade minoritetsgrupperna. För att säkerställa nationell försoning och en hållbar fred krävs det att vi stödjer ett arbete där hela Iraks befolkning, självklart också kvinnor, deltar aktivt, säger Isabella Lövin.

Strategin kompletterar ett omfattande humanitärt stöd till Irak som hittills uppgår till 145 miljoner för 2017, samt det svenska bidraget till den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Daesh.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00