Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringen beslutar om nya kvoter för elcertifikatsystemet

Publicerad

Regeringen har beslutat om att utfärda de ändringar i lagen om elcertifikat som riksdagen har beslutat om och om ändringar i förordningen om elcertifikat. Lagändringarna innebär bland annat att elcertifikatssystemet förlängs till 2045, att systemet utökas med ytterligare nya elcertifikat till år 2030 och att kvotkurvan flyttas från lagen till förordningen om elcertifikat. Förordningsändringarna innebär att de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikt bestäms för åren 2018-2045.

– Dagens regeringsbeslut är ett viktigt steg på väg mot att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart energisystem. Nu är de delar av energiöverenskommelsen som rör elcertifikatsystemet genomförda, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen föreslog i en proposition i april 2017 ett nytt mål för elcertifikatssystemet som innebär att systemet utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till år 2030 och att systemet förlängs till 2045. Regeringen föreslog också att kvoterna som styr efterfrågan på elcertifikat flyttas från lag till förordning i syfte att snabbare kunna rätta till obalanser på marknaden och öka förutsägbarheten för marknadsaktörer.

Den 20 juni godkände riksdagen propositionen Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017. Riksdagen har beslutat om den beräkningsmetodik för att beräkna kvoterna som regeringens föreslog i den propositionen och som ligger till grund för de kvoter som regeringen beslutar om i förordningen om elcertifikat.

Den 20 juni beslutades även propositionen om ändring av avtal med Norge, om en gemensam marknad för elcertifikat. Regeringen har även fattat beslut om ratificering av avtalet med Norge.

Ändringarna i lagen och förordningen om elcertifikat ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.