Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen kraftsamlar kring immateriella tillgångar och rättigheter

Publicerad

De senaste decennierna har grunden för världsekonomin börjat skifta från fysiska till immateriella tillgångar. Regeringen med statsråden Morgan Johansson, Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke har tisdagen den 13 juni bjudit in representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter till ett seminarium för att presentera regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar. Media är välkomna att delta vid seminariet.

Tid:
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Redan i dag genereras i Sveriges fler än vart tredje arbetstillfälle och minst 40 procent av vår BNP av immaterialrättsintensiva företag, alltså företag som till exempel förlitar sig på varumärken, patent, design, upphovsrätt, forskningsresultat och know-how.

För att Sverige även i fortsättningen ska vara en kunskapsekonomi i framkant - där skapande, innovation och digitalisering uppmuntras och omsätts till välfärd - har regeringen initierat ett strategiskt arbete för immateriella tillgångar. De departement som har ansvar för frågor på området skapande och innovation har utvecklat ett närmare samarbete för att arbeta med frågorna både ur ett rättighetshavar-, företagar- och konsumentperspektiv. Även myndigheter och näringsliv har involverats i arbetet. Regeringen kommer att presentera sin kraftsamling under seminariet.

Media är välkomna att delta. Föranmälan krävs och görs till pressekreterare Daniel Ferreira.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh