Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Regeringen omlokaliserar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå

Publicerad

På regeringssammanträdet den 15 juni avser regeringen att ge Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att lokalisera sin verksamhet till Skellefteå. Myndigheten ska vara på plats i Skellefteå redan den 1 september 2018.

- Vårt uppdrag är tydligt: Sverige ska hålla ihop. Och för att det ska vara möjligt är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om att bidra till att det finns statliga jobb utanför storstäderna och att stärka medborgarnas och företagens tillgång till service, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Tillsammans med Arbetsförmedlingens planer på att till hösten 2018 öppna en ny kundtjänst i Lycksele, en satsning som kan innebära upp till 100 nya arbetstillfällen, bidrar regeringens beslut om MFoF till att öka den statliga närvaron i Västerbotten.

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Det är regeringens bedömning att Skellefteå har goda förutsättningar att ta emot denna typ av verksamhet. Idag har MFoF sitt säte i centrala Stockholm.

Bakgrund
Beslutet är ett led i regeringens arbete med att öka den statliga närvaron. I arbetet med ett Sverige som håller ihop är det viktigt med statlig närvaro i hela landet, oavsett om det handlar om statliga jobb eller medborgarnas tillgång till service.

I budgetpropositionen för 2017 aviserades att regeringen ska fortsätta verka för att öka spridningen av statliga myndigheter i landet. Utgångspunkten är att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län. Regeringen meddelade också att man kommer att fortsätta arbetet med att omlokalisera myndigheter. Idag har en klar majoritet av myndigheterna sitt huvudkontor i Stockholms län.

Om myndigheten
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har till uppgift att bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge, fastställande av faderskap och föräldraskap, och samarbetssamtal. Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och föräldraskapsstöd.

MFoF har till uppgift att samordna föräldraskapsstödet. Myndigheten är centralmyndighet enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. MFoF:s uppgift är att auktorisera och utöva tillsyn över adoptionsorganisationerna.

Presskontakt

Isabell Ekvall
T.f. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00