Regeringen säkerställer verksamheten vid den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA

I dag fattade regeringen beslut om att tillföra Livsmedelsverket ytterligare 2,6 miljoner kronor för att finansiera den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA. Tillsammans med förra veckans beslut då 1 miljon kr tillfördes från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har VAKA i år 3,6 miljoner kronor. Dessutom kommer VAKA få medel i höstens budgetproposition för att säkerställa verksamheten långsiktigt.

- VAKA fyller en viktig samhällsfunktion när det kommer till krisberedskap. Det är därför angeläget att medel tillförs, särskilt nu i sommar när det finns risk för torka och vattenbrist. Dessutom kommer nu Livsmedelsverket även på lång sikt kunna ha en ökad beredskap för att kunna träda in i krissituationer, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

VAKA är Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp som fungerar som ett stöd för i första hand kommuner och dricksvattenproducenter. Om landet drabbas av torka och vattenbrist i träder VAKA in med stöd i form av råd, expertis och stora vattenbehållare. VAKA-gruppen består av olika kompetenser som behövs vid en dricksvattenkris och bemannas med personer från kommuner, Livsmedelsverket och andra myndigheter. Exempel på expertkompetens i VAKA-gruppen är dricksvattenexperter, miljöinspektörer, brandingenjörer och geohydrologer.

VAKA har sedan tidigare tagit fram stöd för lokala och regionala myndigheter i händelse av nödvattensituation och gett utbildning i detta till ett antal kommuner.

Med dagens beslut tillförs alltså Livsmedelsverket totalt 3,6 miljoner kronor i år för VAKA. Dessutom kommer VAKA få medel i höstens budgetproposition för att säkerställa verksamheten långsiktigt.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng