Regeringen satsar 13, 5 miljoner för minskat tobaksbruk

Regeringen har beslutat att ge flera uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelserna för att minska tobaksbruket i Sverige.

Regeringens övergripande tobakspolitiska mål är att minska tobaksbruket. Ett led i detta är genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, som är en viktig åtgärd för att förhindra att barn och unga börjar använda tobak. Även ungdomars ökande användning av elektroniska cigaretter är oroande. En ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare träder i kraft den 1 juli 2017 och innebär bland annat att en 18-årsgräns införs. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ges därför nya uppdrag att förstärka sin tillsyn och tillsynsvägledning.

– För att minska tobaksbruket och nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025 behövs en aktiv politik. Uppdragen som nu ges är särskilt viktiga för att förebygga tobaksanvändandet bland unga, säger folkhälsominister Annika Strandhäll.

Regeringen har beslutat att:

• Folkhälsomyndigheten får tre miljoner för att förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, särskilt vad gäller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt att förebereda för genomförandet av direktivets bestämmelser om spårbarhet och märkning.

• Länsstyrelserna får 10 miljoner för att förstärka tillsynen med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv samt tillsynen av rökfria skolgårdar.

• Folkhälsomyndigheten ska under 2017 utlysa och förbereda för att under 2018 fördela till organisationer som bedriver tobaksförebyggande arbete och till insatser som riktar sig mot barn och ungdomar. De ska också anordna en nationell tobakskonferens våren 2018 för att sprida kunskap och för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet med målet att nå ett rökfritt Sverige till år 2025. För arbetet tilldelas 500 000 kronor.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00