Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill införa obligatorisk prao i högstadiet

Publicerad

Utbildningsminister Gustav Fridolin meddelar i dag att regeringen vill återinföra obligatorisk prao i grundskolan och specialskolan. Syftet är att ge alla högstadieelever jämlika möjligheter att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och yrkesinriktning.

Sedan obligatorisk prao avskaffades 1994 saknas bestämmelser inom området och antalet praodagar har minskat kraftigt. Många skolor erbjuder prao i varierande omfattning, men uppemot 20 procent av Sveriges huvudmän erbjuder i dagsläget ingen prao alls.

För att öka jämlikheten i skolan och ge alla elever möjlighet att prova på yrkeslivet vill regeringen att en bestämmelse ska införas i skollagen om att alla skolor ska vara skyldiga att erbjuda sina elever minst tio dagar prao. Praon kan förläggas när som helst under grundskolans årskurs 8 eller 9, respektive specialskolans årskurs 9 eller 10.

– Alla elever ska få kunskap, erfarenhet och nätverk i arbetslivet. Skolan är länken till andra jobb än de som vuxna i ens närhet har. En bra studie- och yrkesvägledning och prao på en arbetsplats handlar om jämlikhet. Det handlar också om kunskapsuppdraget i stort, vi vet att bra framtidsbilder stärker skolresultaten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

De nya bestämmelserna om obligatorisk prao avses föreslås i en kommande lagrådsremiss och avses träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.