Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar

Publicerad

Den 13 juni bjöd regeringen in representanter från myndigheter, organisationer och näringsliv för att berätta mer om sitt strategiska arbete för immateriella tillgångar.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sitter vid ett bord.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under sammankomsten betonade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samstämmigt att regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar behövs för att Sverige ska fortsätta att vara en kunskapsekonomi i framkant. Arbetet bidrar till stärkt konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb, goda förutsättningar för kulturskaparna och ett tillgängligt och rikt kulturutbud, medvetna och trygga konsumenter och minskad brottslighet.

Ministrarna berättade vidare att man arbetar gemensamt, över departementsgränserna, med frågorna, och att man önskar ett nära samarbete med näringslivet. Man pekade också på den bredd av åtgärder som vidtagits under mandatperioden för att omsätta svensk skaparkraft till välfärd, både i form av lagstiftning, samverkan nationellt och internationellt samt stöd- och utbildningsinsatser (till exempel genom regeringens myndigheter).

Dessutom berättade ministrarna att man nyligen gett Patent- och registreringsverket ett nytt uppdrag på upphovsrätts- och varumärkesområdet, som till exempel ger Myndighetsnätverket mot piratkopiering en förstärkt roll. Man betonade också att man arbetar för att stärka följerätten, att rundabordssamtalen kommer att följas upp, att man under 2017 kommer att presentera en handlingsplan för förebygga hot och hat mot till exempel journalister och konstnärer, samt att man även fortsättningsvis kommer att arbeta intensivt för att det enhetliga patentsystemet ska bli verklighet.

Under seminariet fick deltagarna också höra aktörer från olika branscher berätta om sina erfarenheter och tips för att ta tillvara immateriella tillgångar och omsätta dem till värde.

Till exempel betonade Marianne Gumælius från EU-kommissionen vikten av nära kontakt med svenska företag. Bland annat för att kommissionen ska kunna vidta riktade åtgärder bilateralt men också för att kommissionen kan förmedla hjälp, till exempel genom sina ip-attachéer och sina kontaktcenter. Vidare framkom under seminariet att skyddet för företagshemligheter ofta är av stor betydelse i det innovativa startskedet och att det är viktigt att ta tidiga ombudskontakter för att söka och upprätthålla skydd. Det förmedlades också positiva indikationer på att den nya domstolsordningen, med två särskilda domstolar för immaterialrättsliga mål, verkar ge goda resultat i form av kortare handläggningstider.

Seminariet förtydligade vikten av ett brett strategiskt arbete för immateriella tillgångar där regering, myndigheter och näringsliv samarbetar. I samband med eventet lanserades också en hemsida om regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar som ger en tydlig överblick av regeringens initiativ på området.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.