Så mycket får varje landsting av förlossningspengarna

Kammarkollegiet får i uppdrag att med anledning av tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senast den 31 augusti utbetala totalt 300 miljoner kronor till landstingen. Pengarna ska gå till förlossningsvården och kvinnors hälsa.

– Kvinnors hälsa och förlossningsvården är en prioriterad fråga för regeringen. Vi har sett behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården. Födande kvinnor ska kunna känna sig trygga och personalen ska ha de förutsättningar som krävs för att utföra sina jobb, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Sammanlagt omfattar överenskommelsen 500 miljoner kronor och delas upp i två utbetalningar, 300 miljoner kronor för 2017 och 200 miljoner kronor för 2018. Medlen ska fördelas till landstingen i relation till respektive landstings befolkningsandel, enligt överenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

Landsting                                                           Kronor
Stockholm 68 143 865
Uppsala 10 838 798
Södermanlands 8 640 543

Östergötland
13 573 117

Jönköping
10 594 346
Kronoberg 5 836 067
Kalmar 7 241 014
Gotland 1 740 653
Blekinge 4 752 049
Skåne 39 718 431
Halland 9 610 252

Västra Götaland
50 214 178

Värmland
8 374 663
Örebro 8 853 031
Västmanland 8 033 900
Dalarna 8 533 908
Gävleborg 8 546 308
Västernorrland 7 375 850
Jämtland 3 860 775
Västerbotten 7 986 497
Norrbotten 7 531 755
TOTALT
300 000 000
Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00