Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Säkerheten för den globala sjöfarten höjs

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ställa sig bakom de tidigare beslutade reglerna inom FN:s sjöfartsorgansation IMO för att höja den globala säkerhetsstandarden för sjöfarten.

De nya reglerna innebär bland annat förbättrade brandskyddsregler där nybyggda passagerarfartyg ska genomgå en evakueringsanalys i designprocessen. Dessutom införs ett krav på skumsläckningssystem på nybyggda passagerarfartyg som har helikopterdäck. Även de tekniska kraven för viss brandskyddsutrustning ändras.

IMO förtydligar även reglerna för hur inspektörer ska beträda slutna utrymmen för att undvika att olyckor inträffar. Dessutom uppdateras koden om farligt gods till sjöss genom de tekniska specifikationerna av ämnen och föremål som är klassificerade som farligt gods.

Förändringarna ligger i linje med regeringens arbete för att stärka arbetsmiljö, säkerhet och miljö inom den globala sjöfarten. Det främjar också konkurrensvillkoren för den svenska sjöfarten.

– Detta är ett steg i rätt riktning för den globala sjöfarten. Och det går helt i linje med statsministerns initiativ Global deal om hållbara arbetsvillkor på global nivå. Som ansvarig minister för vår sjöfart ser jag det så klart som positivt att det blir en konkurrensfördel för den svenska kvalitetssjöfarten, säger infrastukturminister Anna Johansson.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.