Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samma typ av regler för alkoglass som alkoholhaltig dryck föreslås

Publicerad

Idag tog regeringen emot delbetänkandet från Utredningen om vissa alkohol- och markandsföringsfrågor. Syftet med utredningen är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol.

Utredningens uppdrag har varit att analysera, bedöma samt lämna förslag om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring. Utredaren har även i uppdrag att lämna förslag om hur marknadsföring via framförallt digitala medier kan begränsas för att skydda barn och unga.

I ett första delbetänkande lämnar utredningen bland annat förslag om att alkoglass ska likställas med alkoholhaltig dryck och därför bör regleras på samma sätt.

– Regeringen värnar om den svenska alkoholpolitiska modellen. Inte minst när det kommer till att skydda barn och unga. Det är därför rimligt att vi har samma typ av regler för försäljning av exempelvis alkoglass som för annan alkoholhaltig dryck. Jag ser nu fram emot att ta del av och arbeta vidare med utredningens förslag, säger folkhälsominister Annika Strandhäll.

Uppdraget är en del av regeringens alkoholpolitik vars mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.