Samordnare får mandat att ingå i överenskommelser för nya städer

I dag, den 22 juni har regeringen förlängt samordnaren Johan Edstavs uppdrag att samordna större samlade expolateringar och möjliggöra planer för nya städer. Samordnaren får även ett tilläggsuppdrag att för statens räkning ingå överenskommelser med kommuner och eventuellt andra berörda parter.

- Johan Edstav har gjort ett väldigt gediget arbete och har identifierat ett antal kommuner där planerna för större exploatering inte har kommit vidare i processen. Johan får nu i sin roll som samordnare ett mandat att som en andra fas ingå överenskommelser med de olika parterna, säger bostads- och digitaliseringsminsiter Peter Eriksson.

Regeringen gav den 17 november en samordnare i uppdrag att identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna inte kunnat genomföras. Anledningarna till att planer inte genomförs kan i vissa fall bero på bristande statlig infrastruktur eller lämplig kompetens. I andra fall hindras exploatering av att berörda parter har svårt att enas i planeringsprocessen.

Regeringen ger nu samordnaren ett förlängt uppdrag som ska slutredovisas senast den 31 december till Regeringskansliet. I det förlängda uppdraget ger regeringen också samordnaren, då samlade exploateringar inte kan genomföras, ett mandat att för statens räkning ta initiativ till dialog och se till så att berörda parter kommer överens om föreslagna och pådrivande åtgärder.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson