Pressmeddelande från Finansdepartementet

Seminarium om jakten på den perfekta ersättningsmodellen

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen bjuder in till ett seminarium i samband med överlämnandet av Tillitsdelegationens delbetänkande "Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?". Efter seminariet finns det möjlighet för media att ställa frågor.

Tid:
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Tillitsdelegationen är en av regeringen utsedd kommitté som arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Som en del i arbetet har Tillitsdelegationen analyserat olika ersättningsmodellers betydelse för verksamheters effektivitet, kvalitetsutveckling och medarbetarnas handlingsutrymme.

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman kommer att presentera delbetänkandet. Civilminister Ardalan Shekarabi ger sina kommentarer och sedan hålls en paneldebatt på temat ersättningsmodeller med en utblick mot marknadisering och styrmodeller i offentlig sektor.

I panelen medverkar förutom civilministern:

  • Peter Graf, vice VD vid Vårdbolaget TioHundra
  • Mirja Räihä, förtroendevald för Kommunal vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • Sara Korlén, doktorand vid Karolinska institutet
  • Agneta Jansmyr, regiondirektör vid Region Jönköpings län

Anmäl dig till: torkel.winbladh@regeringskansliet.se senast onsdagen den 14 juni.

Seminariet kommer även att webbsändas på regeringen.se.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

Presskontakt

Isabell Ekvall
T.f. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00