Seminarium om ”Nya mått på välstånd”

Finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund bjuder in till seminarium om regeringens mått på välstånd tisdagen den 20 juni klockan 10.00-11.30.

Tid:
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

I årets ekonomiska vårproposition introducerade regeringen bilagan "Nya mått på välstånd", ett nytt verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. I den ryms femton indikatorer som kompletterar BNP och belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet.

Sverige är ett bra land att bo i, men det finns mycket som kan bli bättre. BNP är ett viktigt mått för att beskriva ekonomisk tillväxt, men det ger endast en begränsad bild av ett samhälles utveckling.

Regeringen vill fortsätta diskussionen om hur vi kan arbeta framåt med att mäta utveckling, livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet - och hur vi stärker samhällsbygget inom dessa områden.

Seminariet består av en presentation av regeringens mått på välstånd samt ett panelsamtal under ledning av Per Bolund. På slutet finns möjlighet för publiken att delta i diskussionen och ställa frågor.

I panelen:

  • Eva Alfredsson, doktor/analytiker KTH/Tillväxtanalys
  • Klas Eklund, hållbarhetsekonom SEB
  • Johanna Giorgi, hållbarhetsansvarig Tillväxtverket

Journalister är välkomna, föranmälan krävs. Medtag presslegitimation. Anmälan skickas till monica.ankarvall@regeringskansliet.se - ange att du är journalist i din anmälan.

Seminariet startar klockan 10.00, dörrarna öppnas från klockan 09:30.

Seminariet kommer att webbsändas.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00