Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Snabbutredare får i uppdrag att ge förslag om möjliga strukturförändringar av premiepensionen

Publicerad

Fil. dr. Stefan Lundbergh får regeringens och pensionsgruppens uppdrag att till sista augusti göra en förstudie över möjliga strukturella förändringar av premiepensionen som kan leda till tryggare pensioner och ett effektivare pensionssystem.

- Det senaste året har visat på upprörande missbruk av premiepensionssystemet där oseriösa aktörer skor sig på pensionssparare. Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem. Vi behöver därför göra strukturella förändringar av premiepensionssystemet, säger Annika Strandhäll socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

Det pågår nu ett arbete med hårdare reglering av fondtorget för ett mer reglerat och säkert fondtorg. Men för att framtidssäkra premiepensionen och skapa trygga och goda pensioner även på lång sikt anser Pensionsgruppen att det behöver utredas mer strukturella förändringar av systemet. Stefan Lundbergh får nu i uppdrag att i en förstudie kartlägga olika alternativa vägar för hur premiepensionssystemet kan utvecklas.

- Lundbergh har mångårig internationell erfarenhet av fonderade pensionslösningar vilket gör honom till ett bra val, säger Annika Strandhäll socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

Stefan Lundbergh har en doktorsexamen i ekonomisk statistik från Handelshögskolan i Stockholm och är sedan många år verksam med pensionsfrågor i Holland och England där han arbetat med att konstruera effektiva fonderade pensionssystem. Stefan har bred internationell erfarenhet och kunskap om pensionslösningar. Han är också styrelseledamot i Fjärde AP-fonden och har därmed också en mycket god inblick i det svenska pensionssystemet.

Stefan kommer arbeta i dialog med Pensionsgruppen, Finansdepartementet och Socialdepartementet och redovisa sin analys till gruppen den sista augusti 2017. Pensionsgruppen tar därefter ställning till det fortsatta arbetet.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00