Sven-Erik Bucht deltar i ministerrådsmöte i Luxemburg

På måndag den 12 juni möts EU:s jordbruksministrar i Luxemburg för att bland annat diskutera nya EU-regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Den svenska regeringen vill i de nya EU-regler som under mötet ska diskuteras se ett regelverk som gynnar utvecklingen av det ekologiska jordbruket

Utöver de nya EU-reglerna kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att få ta del av den lägesrapport om EU:s jordbruksmarknad och då särskilt de stigande mjölkpriserna.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng